Piyasa

Son yıllarda Türkiye’deki istihdam oranı giderek artmıştır. Çalışan kitlesinin 23 milyon kişiyi aşmasıyla bugün bu oran yüzde 51’e ulaşmıştır. 27 yaş ortalaması ile oldukça genç bir nüfusa sahip olan Türkiye, eğitim sistemini sürekli geliştirmiş, bu şekilde Türk işgücü piyasası insan kaynakları yöneticileri için oldukça ilginç bir faaliyet alanı haline gelmiştir.

Türk ekonomisi, hızlı büyüme oranı, ihracata yönelimi ve giderek artan küresel rekabet gücü ile dikkat çekmektedir. Sanayi ve hizmet sektörlerinde kalite standartlarının artıs göstermesi, iyi egitimli kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla işverene yardımcı olacak modern bir insan kaynakları politikası gerektirmektedir.

Sponsorlarımız
  • Data Expert

İlanlar